Pro společnostien

Veletrhy

Plán veletrhů

Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni
21. 3. 2018
Veletrh iKariéra ČVUT Praha
27. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín
4. 4. 2018
Veletrh iKariéra VŠCHT Praha 2018
11. 4. 2018
Veletrh iKariéra v Brně
17. 4. 2018