LoginFor companiescz
Login For companies

Řízení letového provozu ČR

,
Posláním ŘLP ČR, s. p., je poskytovat bezpečné, kvalitní a nákladově efektivní letové navigační služby, které naplní očekávání našich zákazníků v kooperativním a zároveň konkurenčním prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě. ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v České republice, aktivně podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota a konkurenceschopnost.

Contact us

Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česko