LoginFor companiescz
Login For companies

STRABAG a.s.

STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.
Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou hodnotou a konkurenční výhodou společnosti. Pro absolventy vysokých škol a univerzit technického nebo ekonomického zaměření u nás existují dvě možnosti zahájení pracovní kariéry. Nástupem na konkrétní pracovní nebo účastí na trainee programu. Více informací na www.strabag.cz/kariera

Contact us

Na Bělidle 198/21, Anděl, Praha 5, Česko