PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují v rámci webové stránky ikariera.cz, kterou vlastní a spravuje IAESTE Czech Republic, sídlem Zikova 1903/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 00540293 (dále jen „IAESTE“) a na související aplikace IAESTE („aplikace“).

Veškeré údaje jsou shromažďovány, chráněny a spravovány na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Uživatel platformy tímto dává souhlas ke zpracování níže uvedených osobních údajů a dále všech údajů jím poskytnutých.


Připojení k webové stránce

V případě připojení se na platformu jsou spravovány níže uvedené údaje (soubory údajů):

●     IP vašeho zařízení;

●     informace o prohlížeči, používaném ve vašem zařízení;

●     obsahu a univerzálních adresách (URL), ke kterým se připojujete;

●     datum a čas připojení.


Uživatelská registrace

Regitrace uživatele obsahuje zejména

●     Uživatelské jméno (povinná informace)

●     E-mailová adresa (povinná informace)

●     Heslo


Nastavení účtu

V “Moje nastavení“ je možné uložit níže uvedené údaje:

●     Jméno a příjmení (obchodní firma)

●     Pohlaví

●     Datum narození (identifikační číslo)

●     Profilový obrázek

●     O mně

●     Vzdělání a pracovní zkušenosti

●     Dovednosti (kurzy, certifikáty, jazykové dovednosti)


2.6 Komunikace, komentáře a hodnocení

V případě používání služeb jsou rovněž shromažďovány níže uvedené údaje:

●     Zprávy, které jsou na platformě vyměněny s jinými uživateli;

●     Sledované profily firem

●     Sledované události

 

 

Účel správy vašich údajů

V rozsahu, který není popsán výše. oddílu, jsou údaje spravovány za níže uvedenými účely:


Poskytování služeb

Vaše údaje spravujeme na základě dohody o užívání, abychom mohli poskytovat služby, kterých využíváte prostřednictvím naší platformy:

●     Vytváření podmínek k propojení uchazeče a společnosti

●     Identifikace

●     Vytváření podmínek ke komunikaci s jinými uživateli

●     Posílání zpráv nezbytných k účelu poskytování služeb

●     Poskytování přehledu vašich spojení na platformě (historie)

●     Zobrazování nabídek jiných uživatelů, které by vás mohly zajímat

●     Identifikace a odstranění případných problémů


Zákonem zajištěná práva, vylepšení naší platformy, identifikace a prevence nepovolené činnosti, bezpečnost systému

Údaje jsou rovněž zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů IAESTE a (nebo) kterýchkoliv třetích stran:

●     Řešení sporů, dodržování, realizace a ochrana pravidel a práv

●     Analýza a hodnocení užívání platformy za účelem stálého zlepšování produktů a služeb

●     Prevence a odhalení neoprávněné činnosti, obzvlášť podvodů a uplatnění nápravných prostředků

●     Prevence v oblasti bezpečnosti platformy, zabezpečných údajů a kybernetických útoků a jiných hrozeb vůči integritě platformy


Tvorba účtů anonymních uživatelů

Údaje shromážděné v době přihlášení a založení účtu, údaje o aktivitě, soubory dat a uživatelské údaje získané pomocí cookies bude IAESTE používat za účelem vytvoření anonymního účtu uživatele (dále jen „uživatelský účet“).

Pokud nebude udělen souhlas, IAESTE nepoužije tento uživatelský účet způsobem, který by jej umožnil spojit s konkrétní osobou. Uživatelské účty budou vytvářeny za následujícím účelem

●     analýza chování uživatelů

●     personalizované marketingové zprávy

●     dostupnost profilu registrovaným zaměstnavatelům


Správa údajů poskytovaných třetím osobám

Za účelem poskytování specifických služeb může IAESTE využít externí poskytovatele služeb.

Procedury prováděné jménem IAESTE mohou zahrnovat:

●     Poskytování technické infrastruktury platformy a poskytnutí místa na serverech

●     Odesílání údajů

●     Analýzu používání

●     Potvrzení účtu

●     Obsluhu uživatelů a zpracovávání průzkumů

●     Údržbu a bezpečnost platformy


Právo na změnu

IAESTE si tímto vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů kdykoli. Veškeré změny budou zveřejňovány na platformě.


Délka ochrany vašich údajů

Jestliže není uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů jinak nebo to neplyne z právního řádu, budeme chránit:

●     Všechny osobní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů – tři měsíce ode dne, kdy bude vymazán účet, anebo tři měsíce poté, co účet nebude aktivní pět let.


Seznam udělených souhlasů

Žádosti o sdělení udělených souhlasů je nezbytné zaslat na e-mailovou adresu info@iaeste.cz.