PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

ZKUŠENOST Z IAESTE STÁŽE

1. 2. 2019

POLSKO, LODZ

Úvodem

Když se v únoru 2018 spouštělo přihlašování na stáže IAESTE, nacházela jsem se zrovna někde uprostřed Negevské pouště. Jelikož jsem již zažila jedno přihlašování o rok dříve, věděla jsem, že si kvůli svému pomalému (chvílemi až neexistujícímu) internetovému připojení nemůžu být jistá, že se mi podaří úspěšně na nějakou stáž zapsat. O zahraniční stáže s IAESTE bývá velký zájem. A není se čemu divit.

Zahraniční stáže pro studenty

Mezinárodní program stáží IAESTE najde odbornou stáž pro studenty a čerstvé absolventy za vás a pomůže vám s organizací věcí s tím spojenými. Vy se jen musíte registrovat, uspět v on-line přihlašování na vámi vybranou stáž, úspěšně projít pohovorem, zaplatit příspěvek, dodat několik dokumentů a můžete vyrazit! Vyhnete se tak nekonečnému rozesílání e-mailů, jako když se snažíte najít si praxi sami (a mnohdy se vám to ani s atraktivním životopisem nepovede – vlastní zkušenost). Většinou vám přijímací pobočka IAESTE zařídí i ubytování v místě stáže a vyzvednutí při příjezdu, proto odpadnou i starosti ohledně těchto věcí. Máte také k dispozici zprávy absolventů dřívějších stáží, které vám pomohou zjistit, co můžete od praxe v daném místě očekávat, a lépe se tak rozhodnout, kam se vydat.

Výběr stáže a přihlašování

Nabídek ve svém oboru jsem našla celkem pět. Seřadila jsem si je podle atraktivity, kde jsem brala v potaz kromě cílové země a náplně praxe také finanční náročnost. Během praxe dostáváte kapesné, jehož výše se však v různých zemích značně liší.

Jak jsem zmiňovala v úvodu článku, v době přihlašování jsem neměla ideální podmínky. Po jediné aktualizaci přihlašovací stránky v době spuštění přihlašování bylo u míst, kam jsem chtěla vyjet nejvíce (Japonsko, Čína a Malta), napsáno již několik zájemců. Další z mých možností, Polsko, bylo ještě volné. Zkusila jsem a vyšlo to. Byla jsem ráda, že se mi podařilo někam zapsat, ale musím přiznat, že jsem byla zároveň trochu zklamaná. Toužila jsem spíše po nějaké exotice. V té chvíli jsem netušila, že jsem se zrovna zapsala na nejlepší a nejpřínosnější stáž v mém životě. A to jsem jich absolvovala mnoho.

Pohovor a zaslání nominace

Kratce po přihlášení jsem byla pozvána k pohovoru. Členové IAESTE se snažili zjistit, jestli splňuji všechny podmínky pro výjezd. Celý pohovor trval jen několik málo minut a byl vedený v přátelské atmosféře. Když dotazovatel rozhodnul, že jsem vhodným kandidátem, zbýval už jen krůček k samotnému výjezdu na stáž.

Příjezd do Polska

V Łódźi je zavedený tzv. Buddy systém, tedy že každému příchozímu stážistovi je přidělen jeden nebo více místních studentů, kteří se o něj po dobu stáže starají. Na letišti (cestovala jsem totiž rovnou z předchozí stáže v Kanadě) mě vyzvedly tři milé Polky a odvezly mě na koleje. Kontaktovaly mě již několik týdnů před mým příjezdem s otázkou, zda mi mohou s čímkoliv pomoct, a nepřestaly se zajímat a nabízet svou pomoc až do dne, kdy jsem odjela. Trávily jsme společně volné chvíle a pomáhaly mi také poznávat Łódź a její okolí.

Łódź

Město Łódź leží v centrální části Polska. Jedná se o třetí největší město Polska podle počtu obyvatel. Památek jako takových tu moc nenajdete – několik kostelů, katedrála... Łódź totiž bývala významným průmyslovým městem. Z jedné bývalé textilní fabriky je dnes nákupní centrum Manufaktura, kde se kromě nakupování můžete dobře najíst a v létě i zahrát plážový volejbal. V době mého pobytu zrovna probíhalo Mistrovství světa ve fotbale. Ve dvoře Manufaktury se nacházelo ideální místo pro sledování zápasů s velkou obrazovkou, písečným podkladem a plážovými lehátky.

V minulosti žila v Łódźi významná židovská komunita. Můžete tu proto najít staré židovské ghetto se synagogou a hřbitovem.

Veškeré společenské dění se odehrává na hlavní třídě nazvané Piotrkowska, která se svou délkou 4,5 km řadí k nejdelším na světě. Najdete tu nespočet obchodů, barů, hospod, restaurací, kaváren a cukráren. A také mou oblíbenou budovu, jejíž omítka je celá pokrytá střípky zrcadel.

Ubytování

Ubytování bylo zajištěno na vysokoškolskýchch kolejích ve dvoulůžkových pokojích. V letních měsících, kdy se konala moje stáž, byla většina polských studentů pryč, a nacházelo se tam kromě IAESTE praktikantů několik dalších zahraničních studentů. Společné bydlení mělo tu výhodu, že bylo jednoduché se každý den scházet a podnikat nejrůznější akce, ať už hraní míčových her nebo společné vaření. Na mé předchozí IASTE stáži v Německu byl každý praktikant ubytován v jiné části města v soukromém bytě, což značně komplikovalo setkávání. 

Práce

V den mého nástupu na praxi mě přivítal profesor Kostka, vedoucí geriatrické kliniky, který je zároveň i prorektorem Medical University of Łódź. Provedl mě po klinice, představil místním zaměstnancům, kteří se zdáli nadšení ze zahraničíní studentky, se níž můžou procvičovat angličtinu. Mohla jsem si sama vybrat, jak budu trávit své pracovní dny.

Rozhodla jsem se nejdříve účastnit projektu, ve kterém lékaři a studenti lékařské fakulty prováděli aktivní screening onemocnění ledvin v geriatrické populaci. U seniorů, kteří se sami do projektu přihlásili, byl zjišťován celkový zdravotní stav, nutriční stav a svalová výkonnost. Zkušený lékař prováděl také analýzu farmakoterapie, na kterou jsem já, jakožto studentka farmacie, zaměřovala svoji pozornost nejvíce. Lékaři se mě často ptali na můj názor a na má doporučení, z čehož jsem byla mile překvapená. Velkou výhodou, jak budu ještě zmiňovat později, pro mě byla podoba češtiny a polštiny. Pacienti věkové kategorie 65+ jen zřídkakdy ovládali angličtinu, proto jediná šance komunikace s nimi byla jejich jazykem. Byla jsem sama zaskočená, jak rychle jsem začala polštinu pochycovat. Po dvou týdnech pozorování jsem byla schopná sama vést jednoduchý rozhovor a vyplňovat s pacienty některé dotazníky.

Když mě tato práce, která se den ode dne moc nelišila, trochu omrzela, probírali jsme s panem profesorem, co mohu dělat jiného. Došli jsme k zajímavému nápadu, že bych mohla vypracovat databázi pacientů s údaji o jejich diagnózách, hodnotami laboratorních vyšetření a užívaných léčivech, kterou budu moci použít pro svou diplomovou práci, a zároveň bude užitečná pro samotnou kliniku. Tato práce byla zpočátku velice obtížná, jelikož jsem měla k dispozici pouze karty pacientů v polštině a firemní názvy léčivých přípravků, které se od těch českých v řadě případů liší. Časem jsem však pracovala mnohem efektivněji, až nakonec moje databáze obsahovala několik stovek pacientů.

Volný čas

Propracovaný bike sharing ulehčoval dopravu kamkoliv po městě. Stojany s koly se dají najít téměř na každém rohu a vypůjčení je díky aplikaci snadné. Dokonce to ani nic nestojí, pokud doba vypůjčení nepřesáhne 30 minut. Při cestování na delší vzdálenosti se to dá snadno obejít tím, že vypůjčené kolo před vypršením této lhůty vrátíte a na stejném místě si vezměte jiné, čas se tak začne počítat zase od začátku.

Díky schopnosti rozumět polštině jsem se mohla věnovat více volnočasovým aktivitám, než studenti z ostatních zemí. Přihlásila jsem se například na kurzy latinskoamerických tanců. V posledních letech jsou tyto tance v Polsku velice populární a lekce navštěvuje velké množství lidí. Brzy jsem tak měla pocit, že znám polovinu łódźských obyvatel. Město je sice rozlohou i počtem obyvatel poměrně velké, avšak většina mladých lidí tráví letní dny na ulici Piotrkowska. Ke konci mého pobytu se tak snad ani jednou nestalo, že bych procházela touto třídou a nepotkala ani jednu známou tvář. Místní ke mně byli velice přátelští a mohu obecně říci, že mají Čechy rádi. Avšak ostatní cizinci, kteří jsou vzhledově více odlišní, se mohou občas setkat s nepříjemnými poznámkami.

V letním období se v Łódźi koná mnoho výstav, hudebních a filmových festivalů. Já jsem pravidelně chodila na promítání snímků do letního kina, kde jsem měla možnost shlédnout i český film Fairplay.

Z dalších aktivit, které bych doporučila, patří lanové centrum, střelnice a aquapark.

Závěrem

Shrnuto podtrženo, za necelé dva měsíce jsem se v naučila nový jazyk, získala cenné podklady pro diplomovou práci, získala několik kamarádů, se kterými jsem i nadále v každodenním kontaktu a užila si nezapomenutelné léto. Pokud přemýšlíte o IAESTE stáži, nepřemýšlejte. Jeďte!

Radka Kočvarová, VUT Brno