PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

ZKUŠENOST Z IAESTE STÁŽE

11. 1. 2019

BOLÍVIE

Úvod

Tento článek slouží ke shrnutí zkušeností získaných ze zahraniční stáže, které jsem se účastnila v rámci programu IAESTE jako praxe v oboru svého studia, kterým je podniková ekonomika a management se specializací marketing na Masarykově univerzitě; dříve jsem studovala obor management cestovního ruchu se specializací IT v administrativě na Mendelově univerzitě v Brně. Praxi jsem absolvovala v Mnohonárodnostním státě Bolívie, který leží v centru Jižní Ameriky, a to v termínu od 11. června do 17. srpna roku 2018, tj. po dobu 10 pracovních týdnů. Délka stáže byla předmětem domluvy se zaměstnavatelem. Předmětem stáže byla práce pro majitele podniku El Sutó Apart Hotel SRL, tedy hotel apartmánového typu provozovaný v lokalitě San José de Chiquitos ve východní části země.

Předmět praxe

Oficiální popis pracovní pozice zněl odborná výpomoc vedení hotelu a kancelářské práce. Po příjezdu jsem se nejdříve seznámila se všemi pracovními pozicemi v hotelu. Poté jsem od majitelů obdržela seznam pracovních úkolů, které ode mne očekávají splnit. Seznam zahrnoval zejména vytvoření podpůrných dokumentů hotelového provozu v MS Office, které měly nahradit dosavadní systém vedený prakticky pouze v papírové formě. Kromě požadovaných byly z vlastní iniciativy sestaveny i další soubory nápomocné v hotelovém provozu. Konkrétně se jednalo o dokumenty, které měly napomoci ve specifikaci a organizaci povinností a zodpovědnosti jednotlivých pracovních pozic uvnitř hotelu, dále pak dokumenty týkající se hygienických pravidel, hotelového domovního řádu, formuláře pro registraci hostů, dvojjazyčný jídelní a nápojový lístek, informativní brožury pro cizince nehovořící španělsky apod. Byla vytvořena i prezentace hotelu v MS Power Point, která bude sloužit pro marketingové účely. Asi nejdůležitější a nejsložitější součástí praxe bylo vytvoření sešitů v MS Excel, z nichž jeden měl sloužit k náhradě hotelového systému zvaného „štafle“, tedy tabulky pro uchovávání záznamů o nastávajících, aktuálních a minulých pobytech hostů rozdělených dle dat a čísel pokojů. Druhý sešit sloužil k zaznamenávání celkové útraty hostů během jejich pobytu a generování dosud nezaplacených položek hotelových účtů; tento druhý dokument považuji za svůj stěžejní přínos pro hotel, jeho sestavení trvalo více než týden a obsahuje velmi složité funkce, které za použití kontingenčních tabulek generují přehledné účty neplaceného zboží a služeb každého hosta. Kromě uvedených dokumentů jsem se účastnila běžného hotelového provozu a pomáhala jsem personálu v plnění denních úkonů na hotelové recepci i v restauraci.

Další podmínky stáže

Kromě práce v hotelu jsem měla možnost také seznámit se s místním prostředím. Majitelé hotelu žijí ve městě Santa Cruz de la Sierra, třetím největším městě státu. Během svého pobytu v Bolívii jsem pravidelně cestovala mezi San José, kde jsem trávila většinu pracovního týdne a víkendy, a Santa Cruz, kam jsem se obvykle vracela na 2-3 pracovní dny. Měla jsem tak možnost srovnat, jak se zde žije v malém klidném městečku, jako San José, ale i v ruchu místního velkoměsta. Díky ochotě a přátelskému přístupu majitelů firmy i jejich velké rodiny jsem měla příležitost poznat a pochopit životní styl a kulturu obyvatel země, kde žijí společně příslušníci 36 etnik, a která je vzdálená od mé domoviny 10 tis. km.

Využila jsem také příležitosti cestovat (v rámci svých finančních možností) a podívala jsem se do horských lesů z druhohorního období obklopujících město Samaipata, dále jsem navštívila výroční festival založení městečka Santa Ana a strávila jsem jednu noc ve městě Warnes nedaleko Santa Cruz.

Během svého pobytu jsem komunikovala se zástupci české i bolivijské centrály IAESTE, díky čemuž jsem měla možnost setkat se a pohovořit si během stáže se studenty, kteří se rovněž chystali vyjet na stáž do zahraničí či už nějakou absolvovali nebo dokonce právě v té době byli na stáži v Bolívii jako já. Někteří z bolivijských studentů plánovali účastnit se stáže v Evropě, takže jsme měli hodně o čem mluvit. Jedna ze studentek se chystala na říjnovou stáž do Polska a před jejím návratem do Ameriky jsme se obě setkaly v Praze, kudy jsem měla tu čest ji provést. Obě jsme měly obrovskou radost, že se můžeme znovu sejít, a jistě to nebylo naše poslední setkání.

Pozitiva a negativa – hlavně poznat zemi z pohledu jejích obyvatel

Co se týče pracovní stránky praxe, především jsem se pokusila přiblížit fungování hotelu v Bolívii úrovni evropských standardů. Pomohla jsem vnést řád do hotelových činností a učinit provoz více flexibilním. Oceňuji velmi zkušenost s administrací specifického typu hotelu, se kterým jsem se dosud nesetkala, a samozřejmě považuji za velký přínos zkušenost s prací v cizí zemi s tak odlišnými podmínkami. Pozitiva však vidím nejen po stránce profesionální, ale rovněž na osobní úrovni. Prožít několik týdnů v zemi vzdálené od domova bez rodiny a přátel mě osobně velmi obohatilo, po stránce osobního rozvoje bych tuto zkušenost doporučovala každému. Zjistila jsem, jak žijí lidé v zemi velmi odlišné od té mojí, a to nejen z pohledu pozorovatele, ale i z pohledu místních obyvatel, který jsem získala díky času strávenému s rodinou majitelů podniku, která se ke mně chovala velmi přátelsky. Měla jsem příležitost procvičit španělštinu, potkat mnoho lidí a navázat i nová přátelství a podívat se na mnohá zajímavá místa. Můj pobyt mi přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků.

Nepociťuji ze své zahraniční stáže žádná negativa, pouze jsem po návratu došla k úvaze o destinaci, kde stáž probíhala. I když je Bolívie velmi zajímavá země a z hlediska osobního jsem opravdu ráda, že jsem měla možnost ji poznat, z hlediska profesního se jedná o zemi s velmi odlišnými podmínkami podnikání, politikou, životním prostředím, mentalitou a zvyky obyvatel. Pokud se budu věnovat kariéře ve sféře hotelnictví, což mám i nadále v úmyslu, neexistuje velká šance, že bych se v evropském prostředí setkala s obdobnými podmínkami. Vzhledem k tomu jsem došla k názoru, že by možná pro moji budoucí kariéru bylo bývalo užitečnější, kdybych svoji stáž absolvovala v některé z evropských zemí. Tak možná příště.

Závěrečné zhodnocení

Mým očekáváním bylo podílet se během praxe na vedení hotelu organizováním práce zaměstnanců tak, aby se kvalita hotelových služeb přiblížila evropským standardům. Ve skutečnosti práce zahrnovala trochu více administrativy, než jsem očekávala. Nicméně byla naplněna moje představa o získání zkušenosti z práce v hotelu specifického typu za velmi odlišných podmínek, než se kterými jsem se setkávala doposud. Vzhledem k tomu, že se v budoucnosti hodlám profesně uplatnit v hotelovém managementu, považuji tuto zkušenost za velmi cennou a vážím si příležitosti, že jsem takovou zkušenost mohla získat. Celkově mám z absolvované praxe velmi dobrý pocit, pomohla mi nejen poznat nové lidi a místa a získat mnoho zážitků, ale posunula mě i v oblasti sebepoznání, osobní samostatnosti a životního entusiasmu. Rozhodně mě stáž motivovala k dalšímu cestování a ze zážitků, ale moje první cesta za oceán pro mě zůstane navždy nezapomenutelným zážitkem.

Eva Strouhalová, Masarykova univerzita Brno