PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

ZKUŠENOST Z IAESTE STÁŽE

29. 3. 2018

JAPONSKO, TOKYO

Baví tě věda a cestování? Máš touhu učit se novým věcem, získat odbornou praxi v zahraničí a zlepšit se v cizích jazycích? Díky výměnnému programu IAESTE si to všechno můžeš dopřát a navíc ti za to budou platit! Během svého doktorátu jsem vyjel na stáže do Polska a Japonska, kde jsem se zapojil do výzkumných projektů zabývajících se monitorováním toxických látek v životním prostředí, biologickým čištěním odpadních vod a molekulární biologií se zaměřením na eukaryotické mikroorganismy. Díky IAESTE jsem se stal spoluautorem vědecké publikace a zůčastnil se mezinárodní konference na které jsem vyhrál první cenu za vědeckou prezentaci v sekci mladých vědců. Mimoto jsem si splnil dnes již povinnost absolvování zahraniční stáže během doktorského studia. Můj doktorát se díky IAESTE stal mnohem hodnotnější!

V současné době jsem stále studentem doktorského studia, ale díky nabytým zkušenostem se o svoji budoucnost příliš nebojím.

MICHAL ZÁLEŠÁK, UTB VE ZLÍNĚ