PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

POHLED HR NA ZAHRANIČNÍ STÁŽE

29. 3. 2018

PREFERUJEME STUDENTY SE ZKUŠENOSTÍ ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Mnoho studentů má během svého studia na vysoké škole možnost vycestovat za studiem do zahraničí, na Work and Travel nebo na zahraniční letní školy. Mno­hým studentům se pod tímto pojmem vybaví jedna velká a nekončící party. Ovšem zdání klame :-)

Není to jenom o party, nespoutaných výletech a o vyhledávání dobrodružství. Zahraniční stáž v sobě skrývá nepočítaně velkých výhod, a to nejen pro samotného studenta, ale také pro budoucího zaměst­navatele. Student, který se rozhodne využít možnost vycestovat, se stává nezávislým, soběstačným a plně zodpovědným za svá rozhodnutí. Naučí se hospodařit s přidělenými finančními prostředky, vyhledávat a ověřovat si informace, orientovat se v cizím prostředí, vytvoří si síť přátel po světě a jeho jazykové dovednosti se neuvěřitelným způsobem zvednou/zlepší/zdokon­alí a hlavně naučí se věřit sám sobě!

Student zažije spolupráci na mezinárodní úrovni se studenty z různých zemí, naučí se vyjednávat kom­promisy a pozná jiné kultury, tradice či zvyky. Pro zaměstnavatele, který uvidí v životopise kandidáta se zahraniční stáží, je to zcela jasné znamení – tento kandidát se nebojí výzev a nebojí se neznámého! Je připraven se poprat s problémy a dokáže překonávat překážky.

Zní to možná jako klišé, ale pokud máte, milí studenti, možnost zúčastnit se zahraniční stáže, VYCESTUJTE! Nebojte se toho, seberte odvahu, vyplňte přihlášku a hurá do světa!

Ing. Mgr. Lenka Bílková, HR advisor