PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

CO VŠECHNO TI DÁ STÁŽ?

29. 3. 2018

ZAHRANIČNÍ STÁŽE - PROČ VYRAZIT “NA ZKUŠENOU” DO SVĚTA?

V dubnu to bude deset let, kdy jsem začala pracovat na personálním oddělení české inženýrské společnosti B:TECH. Denně pročítám životopisy lidí, kteří se k nám hlásí o práci. Účast na zahraniční stáži je zkušenost, která personalistu i manažera zaujme na první pohled a tak často ji v životopisu zase nevídáme. Většinou se s takovým člověkem chceme potkat. Proč? Co si od této zkušenosti jako zaměstnavatel slibujeme?

Proaktivní přístup a schopnost rozpoznat a využít příležitosti kolem sebe

Víme, že potkáme člověka, který drží svůj osud ve svých rukou, ví, co chce a jde si za tím. Je vnímavý k příležitostem kolem sebe a umí je využít. Takový člověk nás zajímá.

Jazyk

Potkáme se s člověkem, který je schopen hovořit v anglickém jazyce nejenom na téma pivo a sport. Díky PRACOVNÍ zkušenosti v cizí zemi, bude schopen vést v cizím jazyce i obchodní jednání. Co to pro nás jako zaměstnavatele znamená? Například, že ho můžeme poslat na školení do zahraničí. Že se velmi rychle zapojí do práce v mezinárodním týmu. Bude si umět poradit, když bude potřebovat odbornou konzultaci od člověka, který česky nehovoří.

Multikulturní spolupráce

V průmyslové automatizaci se realizují projekty často v mezinárodních týmech. Zákazníci, se kterými jsou naši elektroinženýři v osobním kontaktu, jsou doslova z celého světa. Spolupráci zakládáme vzájemném respektu, v odlišnostech hledáme inspiraci, soustřeďujeme se na společný cíl. Zkušenost ze zahraniční stáže Vás na tento způsob práce připraví. Rozšíříte si své obzory. Věřte mi, že potkat se s mladým člověkem, který má ještě všechno před sebou, a přitom je v něm dávka pokory, nadhledu a zralosti, kterou tyto zkušenosti přinášejí, je pozitivní zážitek, který si chceme zopakovat.

Práce na dálku

V naší profesi spolupracujete často s lidmi, kteří jsou na druhém konci světa a v jiném časovém pásmu. Komunikovat efektivně v tomto uspořádání vyžaduje jisté návyky. Vyjadřovat se otevřeně a transparentně, informace si ověřovat a potvrzovat a hlavně si proboha nic nedomýšlet. Při zorganizování stáže a

komunikaci mezi organizací, podnikem a domovem se o tom naučíte své. Tuto zkušenost později velice dobře zúročíte.

Odvaha a samostatnost

No a to nejlepší na závěr. Upřímně, ne každý je dost odvážný, aby opustil komfortní zónu a teplo domova a vyrazil na zkušenou mimo republiku. Chce to kuráž, sebedůvěru a notnou dávku samostatnosti. Proč je to pro budoucího zaměstnavatele tak důležité? Protože člověk sám sebe (a většinou i ty druhé) poznává právě mimo komfortní zónu. Odvaha překročit ji a s ní často i svůj vlastní stín je zásadním momentem v sebepoznání a ve vlastním rozvoji. A to je alfa omega Vašeho osobního i profesního růstu. Školou to totiž nekončí, to největší dobrodružství teprve začíná.

Zlaté české ručičky

Toto rčení určitě taky znáte. Je stále aktuální. Čeští inženýři odvádějí ve světě dobrou práci a je po nich velká poptávka. Nejen sportovci a politici reprezentují naši zemi v zahraničí. Prostřednictvím stáže můžete i vy ukázat světu, co ve vás je. Takže hlavu vzhůru a do toho!

Ať budete mít pro stáž podmínky nebo ne, ať už studujete techniku takovou či makovou, držím vám všem pěsti při studiu, v životě a tak vůbec. Těším se, že se dříve nebo později potkáme na nějakém zajímavém projektu.

Hodně budoucích úspěchů vám přeje

Lenka Klimešová, HR Specialist