PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

IAESTE SLAVÍ 70 LET!

29. 3. 2018

IAESTE VYSÍLÁ STUDENTY DO CELÉHO SVĚTA JIŽ 70 LET

Už uplynulo 70 let od chvíle, kdy se deseti evropským státům podařilo v Londýně, na Imperial College, založit mezinárodní studentskou neziskovou organizaci, známou pod zkratkou IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Hlavní myšlenkou pro založení v roce 1948, bylo předejít dalším válečným konfliktům a přispět k porozumění mezi národy, prostřednictvím výměny studentů techniky.

Československo bylo jednou ze zakládajících zemí, ovšem v roce 1949 musela být činnost IAESTE Československo přerušena, kvůli politickému režimu. V roce 1965 se však podařilo československému IAESTE stát se přidruženým členem, o rok později už plnohodnotným. Když došlo k rozdělení Československa v roce 1993 i IAESTE Československo se rozdělilo a vzniklo IAESTE Česká republika a IAESTE Slovensko. Obě centra s úspěchem fungují až dodnes.

Z celého roku je pro IAESTE nejdůležitější 20. říjen, kdy se oslavují narozeniny IAESTE. Každý rok se v členských zemích konají akce na připomenutí této události, tento rok je však speciální. V rámci oslav 70. výročí byly do světa vypuštěni 4 plyšoví medvídci – Arch, Eng, Mat a Sci. Ty si mezi sebou předávají členské země a medvídci tak ukazují, kam všude se dá s IAESTE dostat. Jejich cestu můžete sledovat na stránce https://www.facebook.com/IAESTE.Teddy. Bears/. V listopadu navštívil medvídek Mat také Česko a jeho dobrodružství jste mohli zaznamenat na facebooku našich lokálních center.

Největší oslavy pak probíhaly během Annual Conference. Ta se každoročně koná v lednu a účastní se jí všechny členské země. Během této konference dochází k vyměňování stáží a také k diskuzi mezi národními tajemníky všech zemí. Letos byla věnovaná i oslavám, v rámci kterých se konala gala večeře a tzv. mezinárodní večer, kdy si každá země připravila ochutnávky svého domácího jídla a pití a bylo tak možné „procestovat“ celý svět za jeden večer.

Nelze opomenout, že rok 2018 nám přináší nejen oslavy IAESTE, ale i 100. výročí vzniku Československa, které bylo založeno 28.10.1918. Přestože došlo roku 1993 k jeho rozdělení, stále jsou si tyto národy blízké a i v IAESTE je stále významná velká spolupráce mezi Čechy a Slováky.