PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

SMP CZ, a.s.

Stavebnictví
Společnost SMP CZ se podílí na řešení problémů týkajících se mobility, zkrácení vzdáleností, zlepšení životních podmínek, optimalizace městských zařízení nebo rozvoje biologické rozmanitosti měst. Pomáháme propojovat města a přinášet do nich život na jejich povrchu i pod ním.
Naše obchodní výzvy, a to jak v rozsáhlých projektech, tak v místních operacích, vyžadují harmonii v celém životním cyklu projektu – výborné zvládnutí provozu, integraci nových technologií a inovací.
Našim klientům nabízíme špičkové studie a realizace. Přesvědčení, která v kombinaci s reálnou kulturou bezpečnosti a touhou po občanské a environmentální odpovědnosti přispívají k tomu, aby naše povolání plnilo svůj význam.

Veletrh iKariéra ČVUT v Praze

9. 4. 2019 - 10. 4. 2019
KAMPUS DEJVICE

Kontaktujte nás

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Česko