PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

Ministerstvo obrany

Elektro, IT, Ekonomie, Ostatní
Vojenské zpravodajství (VZ) je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky (ČR). Základním úkolem VZ je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu ČR.
VZ integruje jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činnost, soustřeďuje se na informace o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti a namířených proti zabezpečování obrany ČR. Monitoruje také aktivity cizích zpravodajských služeb v oblasti obrany.
Od roku 2015 je VZ garantem kybernetické obrany ČR, za tímto účelem buduje Národní centrum kybernetických operací.
Na základě závazku vůči Severoatlantické alianci vzniká též ve struktuře VZ satelitní centrum SATCEN ČR.

Veletrh iKariéra ČVUT v Praze

9. 4. 2019 - 10. 4. 2019
KAMPUS DEJVICE

Kontaktujte nás

Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, Česko