PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

ALS Czech Republic

Chemie
ALS Czech Republic, s.r.o. je mezinárodní společnost, provozující akreditované moderní analytické laboratoře. Patříme mezi největší laboratorní skupiny v České republice.
Společnost dělí svoje laboratoře na tři oblasti:
● ENVIROMENTAL: monitoring a rozbory složek ŽP (vody, odpady, půdy, kaly, sedimenty, ovzduší, pevné látky apod.)
● FOOD & PHARMACEUTICAL: testování, analýzy a poradenské služby pro potravinářský a farmaceutický průmysl (potraviny, krmiva, nutriční doplňky a farmaceutické produkty)
● TRIBOLOGY: diagnostické programy a řešení údržby strojních zařízení a motorů (mazací oleje, plastická maziva, motorová nafta, obráběcí kapaliny, nemrznoucí směsi)

Veletrh iKariéra IAESTE VŠCHT Praha

20. 3. 2019
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Stánek č. 11

Kontaktujte nás

Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9-Vysočany, Česko